Gmina Łukowa

2022-05-27

Przebudowa drogi gminnej Nr 113378L w m. Łukowa na odcinku od km 0+845,00 do km 2+145,00

Gmina Łukowa informuje, iż na terenie gminy rozpoczęły się prace budowlane zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113378L w m. Łukowa na odcinku od km 0+845,00 do km 2+145,00”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowanie: 415 518,38 zł

Całkowita wartość zadania: 831 449,55 zł

Celem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 113378L o długości 1 300 m i szerokości 3,5 m. Pobocza gruntowe ulepszone kruszywem, o szerokości 0,75 m i długości 2 600 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocze gruntowe na całej długości odcinka. Planowane jest wykonanie 3 mijanek zlokalizowanych na długościach: 0+845,00; 1+500,00; 2+100,00 o szerokości 1,5 m i długości 25 m.

Galeria zdjęć

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 113378L w m. Łukowa na odcinku od km 0+845,00 do km 2+145,00

« powrót