Gmina Łukowa

Położenie i klimat

Wieś Osuchy jest położona w samym środku gminy Łukowa, w międzyrzeczu Tanwi i Sopotu, w obrębie Równiny Biłgorajskiej.

Osuchy leżą w Puszczy Solskiej przy trasie Łukowa – Józefów u ujścia rzeki Sopot do Tanwi. Puszcza Solska zajmuje 25 tys. ha. Leży na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i południowej części Roztocza Środkowego. Prawie cała powierzchnia puszczy leży w strefie borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedliska – od boru suchego do bagiennego. Porasta ją przeważnie sosna, ale występują też buk, brzoza , dąb, klon i osika. Ten duży kompleks leśny tworzy dogodne warunki do życia ptaków, ssaków i płazów. Przeważają tu kontynentalne cechy klimatyczne. Krótkie są przejściowe pory roku, a lato i zima zaczynają się wcześnie i trwają najdłużej w kraju (lato trwa 100 dni). Średnie temperatury wynoszą: wiosna 7,2oC, lato 16,7oC, jesień 7,5oC, zima – 3,1oC. Opady atmosferyczne są niewielkie przy czym wyraźnie zaznacza się przewaga letnich nad zimowymi.

Obserwuje się obniżenie poziomu wód gruntowych i zanikanie źródeł. Rzeki Tanew i Sopot należą do najczystszych. Odkryto tu złoża mineralizowanych wód – w Osuchach (chlorkowo–sodowo–jodkowych). Planowano budowę uzdrowiska, lecz przemiany jakie zachodziły w kraju przyhamowały zamiary. Miejscowość otoczona jest z trzech stron lasami, a tylko od strony Łukowej jest wolna przestrzeń, po której wije się Tanew.