Gmina Łukowa

Informacje o gminie Łukowa

Gmina Łukowa obejmuje 149 km2, które zamieszkuje 4 660 mieszkańców. W jej skład wchodzi 9 wsi: Łukowa, Chmielek, Pisklaki, Szostaki, Osuchy, Podsośnina, Kozaki, Borowiec i Szarajówka. Użytki rolne stanowią 6913 ha, lasy - 7179 ha, sady - 20 ha. Jest to gmina typowo rolnicza, której mieszkańcy wyspecjalizowali się w produkcji najwyższej jakości tytoniu. Pracowitość mieszkańców i duże dochody z plantacji tytoniu przyczyniają się do wzrostu standardu życia na wsi. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie w fabryce mebli Black Red White i fabryce szkła Convex Glass w Chmielku.

Firma Black Red White na terenie miejscowości Chmielek rozpoczęła w latach 80-tych produkcję swoich pierwszych wzorów mebli. BRW jest obecnie jednym z największych producentów mebli w Polsce oraz znaczącym ich eksporterem na rynki całego świata. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował powstanie 16 wyspecjalizowanych zakładów zatrudniających około 6 tyś. pracowników, które poza gminą Łukowa zlokalizowane zostały w kilku miastach na terenie południowo - wschodniej Polski.

Samorząd gminy za priorytetowe w swoich działaniach uznaje poprawę poziomu życia ludności gminy, ochronę środowiska naturalnego, wzrost poziomu gospodarczego, a takżę rozwój turystyki i ochronę unikatowych zabytków. Gmina od 2001 roku przez trzy kolejne lata zajmowała jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem nakładów finansowych na inwestycje.

Na terenie gminy działają cztery szkoły: Gimnazjum w Łukowej, Szkoła Podstawowa w Łukowej, Szkoła Podstawowa w Chmielku oraz Szkoła Podstawowa w Osuchach. Ziemia Łukowska przesiąknięta jest krwią bohaterów czasu powstań i okresu II wojny światowej, w związku z tym nauczyciele kładą duży nacisk na wychowanie patriotyczne uczniów. Młodzież szkolna bierze czynny udział w obchodach rocznic narodowych, wyrażając tym samym najgłębszy szacunek dla heroicznej postawy przodków.

Wizytówką sportu gminnego jest drużyna piłkarska "Victoria - Łukowa" mająca do dyspozycji salę gimnastyczną z siłownią oraz stadion sportowy wyposażony w kort do tenisa. Na terenie gminy Łukowa istnieją cztery jednostki OSP, które mają w p

Położenie geograficzne

Gmina Łukowa rozciąga się pośród porośniętych lasami wzgórz Środkowego Roztocza, a krańcami Kotliny Sandomierskiej. Położenie gminy (40% terenu gminy leży na obszarze objętym ochroną przyrodniczą "Natura 2000"), walory środowiska naturalnego, zasoby wód mineralnych (chlorkowo-sodowe o mineralizacji 15-18 mg/l), najczystsze w Polsce powietrze, przepływające rzeki Tanew i Sopot stanowią o predyspozycji jej terenów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, ścieżek turystycznych, spływów kajakowych, a nawet lecznictwa sanatoryjnego (darmowej swoistej "terapii tlenowej").
Wszystkich gości z kraju i zagranicy poszukujących ciszy i spokoju, a także bliskości kontaktu z naturą zapraszamy do odwiedzenia Ziemi Łukowskiej słowami papieża Jana Pawła II wygłoszonymi 12 czerwca 1999 r. w Zamościu:
"Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba,
zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek.
Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku".