Gmina Łukowa

Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej Nr 109486L Chmielek – Szarajówka na odcinku od km 0+000 do km 3+492,00

Gmina Łukowa informuje, iż na terenie gminy trwają prace budowlane zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 109486L Chmielek – Szarajówka na odcinku od km 0+000 do km 3+492,00”, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Kwota dofinansowanie: 621 136,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 242 273,33 zł

Celem zadania jest wyremontowanie drogi gminnej nr 109486L o długości 3 492 m, szerokości 2,5 m, o poboczach utwardzonych, o szerokości 0,75 m i długości 6 984 m. Wykonane będzie odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne na utwardzone pobocze. Rowy przydrożne oraz przepusty pod drogą i zjazdami zostaną oczyszczone z namułu i roślinności. Skarpy i dno rowów wyprofilowane zgodnie z istniejącym kierunkiem spływu wód opadowych. Droga o nawierzchni bitumicznej (warstwa wyrównawcza grub. 6 cm oraz warstwa ścieralna grub. 4cm).

Inwestycja została zakończona w dniu 1 czerwca 2022 r.

Galeria zdjęć

  • Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg