Gmina Łukowa

2022-05-13

Informacja: "Dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych na terenie Gminy Łukowa"

Uprzejmie informuję, że po pozytywnej ocenie naszego wniosku w dniu 11 maja br. Gmina Łukowa podpisała aneks z instytucją zarządzającą (EFRR Urzędu Marszałkowskiego) do umowy na zadanie pn. ’’Dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych na terenie Gminy Łukowa” z terminem realizacji w bieżącym roku. Aneks obejmuje 146 szt. zestawów (133 szt. z listy podstawowej oraz 13 szt. z listy rezerwowej) fotowoltaicznych o mocy 3,lkV.

Beneficjenci w/w wniosku (po podpisaniu umowy z wykonawcą przez Gminę, tj. 18 maj 2022r.), zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie zgłaszania się do tut. Urzędu, celem omówienia wszystkich spraw związanych z realizacją.

Dziękuję za wytrwałość oraz gratuluje wszystkim, którzy znaleźli się na liście do dofinansowania.

Galeria zdjęć

  • Fotowoltaika

« powrót