Gmina Łukowa otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” Gmina Łukowa otrzymała wsparcie finansowe na lata 2021/2022 w łącznej kwocie 120 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie zostało udzielone bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Łukowa otrzymała środki na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni robotycznych i technicznych, służących uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W wyniku rozstrzygnięcia Gminie Łukowa zostały przyznane środki finansowe dla:

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej –    60 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku – 60 000,00 zł

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.


 Wzór wniosku o dodatek osłonowy

wskazówki jak wypełniać wniosek

klauzula inf- dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łukowej 51 (budynek Ośrodka Zdrowia I piętro)

Wszystko rozpoczęło się w Kościele parafialnym Mszą św z udziałem orkiestry, zespołów i chórów. Następnie odbył się przemarsz w kierunku domu kultury na przedzie z Gwiazdą i Trzema Królami . W sali widowiskowej wystąpił Zespół „Lucus” działający przy miejscowym z GOK i rozstrzygnięty został konkurs kulinarny. Dunajnicy na zakończenie zaśpiewali dla wszystkich Pań.

 

 

Protokół Komisji Konkursu Świątecznego na ciasteczka „Dunajniczki”,

objęty Honorowym Patronatem Pani Beaty Mazurek – Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej

6 stycznia 2022

 

 

 

 

Komisja w składzie:

 

Pan Patryk Mach- przewodniczący, utytułowany cukiernik

Pan Sylwester Bielak - dunajnik

Pan Daniel Ferenc - dunajnik

Pan Mariusz Hyz - dunajnik

Pan Wojciech Kubów – dunajnik

Pan Stanisław Kozyra - wójt gminy

Pani Aneta Żurawicz – reprezentująca biuro Pani Europoseł Beaty Mazurek

 

W konkursie wzięło udział 6 grup :

KGW „Gołębianki”

KGW w Rogalach

KGW „Lipinianki z Lipin Dolnych

KGW z Pisklak

KGW z Chmielka

Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV

 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce - kosz nr 1 - KGW „Lipinianki z Lipin Dolnych – nagroda główna wycieczka do Brukseli

II miejsce – kosz 3 - Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV

III miejsce – kosz 4 -KGW z Chmielka

Pozostałe kosze z numerami 2, 5, 6 otrzymały wyróżnienia

Wszyscy biorący udział w konkursie tj. nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne Pani Dyrektor GOK w Łukowej w wysokości 500 zł oraz upominki rzeczowe.

Partnerami wydarzenia byli: Pszczelarz Kozacki i Województwo Lubelskie „ Lubelskie smakuj życie”

Zdjęcia w galerii..

 

29 grudnia 2021 roku zakończony został remont największego w Polsce cmentarza partyzanckiego w Osuchach. Przedsięwzięcie, które zrealizował GOK Łukowa, wg zapisu „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”. Wkład własny Urzędu Gminy i GOK Łukowa wyniósł 27% całkowitych kosztów zadania, natomiast środki ministerialne wyniosły 178.200,00.

26 grudnia 2021 – Kolęda lub święto św. Szczepana, jak mówią niektórzy, dzień łukowskich dunajników. Zimno -15. Nie przeszkadzało to jednak w wypełnieniu powinności dunajniczych, czyli w zaśpiewaniu pod oknami kolęd życzeniowych przynoszących szczęście, a będących niezawodnym od lat sposobem na gwarantowane, rychłe zamążpójście.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 6 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2022 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.