image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13

 

Informacje ogólne o Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy
z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje cykliczne przedsięwzięcie dot. opracowania
Rankingu Gmin Lubelszczyzny, którego wyniki danej edycji oparte o dane statystyki publicznej za
lata 2017-2019. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu. Nasze przedsięwzięcie jest całkowicie bezpłatne.


Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie
gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny
poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony
w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę
w sferze gospodarczej i społecznej. Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking był
przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej
debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.


Tegoroczna edycja Rankingu Gmin przypadła niewątpliwie na szczególny okres. Wszyscy
musimy mierzyć się z kryzysem pandemicznym, który dotyka wszystkich obszarów naszego
życia. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów
własnych, a przecież to jeszcze nie koniec. Ciekawe, że w tym tych trudnych warunkach, lokalni
włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się
realizować zaplanowane inwestycje.

 

 

 

 

Administratorzy "Łukowa na starej fotografii" prowadzą portal społecznościowy pod tym samym tytułem na Facebook-u pod adresem:
https://www.facebook.com/pages/%C5%81ukowa-na-starej-fotografii/230152847173317
Średni dzienny zasięg tej strony to blisko pół tysiąca wejść.
Administratorzy zachęcają do udostępniania i przesyłania ciekawych starych fotografii o podobnej tematyce, które można by pokazać mieszkańcom Łukowej i jej okolic.
Oczywiście wszystkie fotografie będą odpowiednio oznakowane informacją o ich autorze czy źródle pochodzenia.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 5 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2021 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.